MENU

Upang mapigilan at maiwasan ang pagkalat ng Coronavirus, ang Office for Transportation Security (OTS) ay nagbibigay ng paalala sa mga pasahero na maghugas o maglagay ng sanitizer sa kamay bago at pagkatapos dumaan sa screening checkpoints.

Para sa mabisang inspeksyon, ilagay ang mga dalang metal objects tulad ng cellphone, susi, mga barya, at belt sa loob ng iyong carry-on bag bago dumaan sa walk-thru metal detectors. Maglaan ng 2 oras para sa domestic flights at 3 oras naman para sa international flights